Отстраняване на дефекти по лицето, главата и тялото


Trivia


В тази група влизат множество различни по етиология и вид козметични и функционални дефекти, като вродени или придобити деформации на лицето и черепа, придърпване или обръщане на клепачите, пълна или частична липса на ушна мида, дефекти на носа, устните и пр. Операциите са много различни и понякога многократни.

Преди операцията

 

След операцията

 

 

 


 


 Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com