Контрактури на тяло и крайници


Trivia


Получават се след изгаряне, травми, болестта на Дюпюитрен и др. Операциите траят от 15 м. до 1-2 часа в зависимост от локализацията и големината на дефекта. Анастезия - локална или обща. Хоспитализация до три дни. Периодът на възстановяване е около един месец, през който се извършва лечебна физкултура и рехабилитация. Резултатът е отличен. Възстановява се функцията на крайниците. Белезите изчезват.

Преди операцията

 

След операцията

 

 

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com