Премахване на келоиди и хипертрофични цикатриси


Trivia


Лечението им е комплексно. Използва се компресивна терапия, физиотерапия, локално приложение на кортизонови препарати и хирургически интервенции. В повечето случаи лечението е продължително.

Преди операцията

 

След операцията

 

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com