Уеднаквяване на асиметрични гърди


Trivia


Почти 90 % от жените имат разлика в големината на гърдите, но тя е едва забележима и не изисква корекция. При 1,6 % тя е голяма и ако не се коригира между 15 и 18 години, може да доведе до психо-сексуални увреждания. Оперативната корекция е напълно възможна, но понякога са необходими две интервенции.

Преди операцията

 

След операцията

 

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com