Премахване на "двойна брадичка"


Trivia


Премахването на мастната тъкан под долната челюст става чрез операция или липоаспирация. Трае 20-40 м. Анастезия - локална. Еластична превръзка за 7 дни. Белег не остава.

Преди операцията

 

След операцията

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com