Отстраняване на вродени или придобити дефекти


Trivia


Преди операцията

 

След операцията

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com