Моделиране на ушите


Trivia


Коригираме всички вродени деформации на ушната мида. Най-чести са "клепналите уши". Анастезия - локална или обща в зависимост от възрастта. Времетраене 60 м. В продължение на 48 часа се носи превръзка, а още 10 дни - лента. Ефекта е забележителен. Белегът практически невидим.

Преди операцията

 

След операцията

 

 

 

 

 

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com