Корекция на клепачи и “торбички на очите”


Trivia


На корекция подлежат "торбичките", или излишъкът от кожа. Анастезията е локална. Операцията трае 20 м. на клепач. Не е необходим престой в центъра. Седем дни клепачите са оточни, но се прикриват с тъмни очила. Окончателен резултат след три седмици. Коригираме също и епикантус и изменяме формата на очната цепка.

Преди операцията

 

След операцията

 

 

 

 

Назад


Тел: (02) 994 52 62 Факс: (02) 981 49 67 GSM: (0888) 805 038 E-mail: plasticsurgery@trivia-clinic.com